מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסעו של אברהם לקניית קבר לשרה

מציאת האישה ליצחק

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר