מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » לדוד משכיל

מסעו של אברהם לקניית קבר לשרה

ע"י: הרב ישעיהו הדרי