מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » מזמור פא

לדוד משכיל

ע"י: הרב ישעיהו הדרי