מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » סיכום פרק ג'

ייחודיות הדור וההשלכות לכך

ע"י: הרב אבנר ששר