מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » שיחה לפרשת תולדות

פרק שני (חלק 2) - האם האמונה היא רגש או שכל?

ע"י: הרב אריה שפירא