מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ביקורת

יצחק - 'צוחק' על העוה"ז

ע"י: הרב אבנר ששר