מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » פרק ג'

פרק שני (חלק 3) - עניין הייסורים

ע"י: הרב אריה שפירא