מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דש 3

כוח הדמיון והנבואה בארץ ישראל לעומת חו"ל

ע"י: הרב אבנר ששר