מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » תולדות - הלגיטימציה של יעקב למעשי המירמה

תולדות - הלגיטימציה של יעקב למעשי המירמה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור