מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » הגדרות שירת הלויים

מלאכת דש (3) – סחיטת לימונים

ע"י: הרב ישעיהו הדרי