מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » פרק לו - תולדות

מלאכת דש (4) – סחיטת לימון לתוך סוכר

ע"י: הרב ישעיהו הדרי