מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » ויצא - מהותם של השמות יעקב וישראל

ויצא - מהותם של השמות יעקב וישראל

ע"י: הרב ישעיהו הדרי