מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

פרשת ויצא

ע"י: הרב ישעיהו הדרי