מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » וישלח - מאבקו של יעקב במלאך ואיסור גיד הנשה

וישלח - מאבקו של יעקב במלאך ואיסור גיד הנשה

ע"י: הרב ישעיהו הדרי