מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע

חלק רנ"ג- ואהבת את ה' אלוקיך

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור