מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » הקשר בין מזמור שיר חנוכת הבית לחנוכה

חנוכה

ע"י: הרב ישעיהו הדרי