מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » חלק ב' - פרק שלישי

מה בין תורת הגלות לתורת א"י וההשפעות לכך

ע"י: הרב אבנר ששר