מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » תפילת על הניסים

"ואנוכי לא אשכחך"

ע"י: הרב אבנר ששר