מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » שיחה לפרשת ויגש

הרגשת היוצא לחו"ל בשליחות

ע"י: הרב אבנר ששר