מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » למה מתאבלים בעשרה בטבת?

התגלות יוסף לאחיו ומהותו

ע"י: הרב אבנר ששר