מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כתבי הראי"ה

אורות א"י - סיום פסקה ו'

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור