מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » פרשת ויחי

המשתוקק לארץ ישראל הנמצא בגולה

ע"י: הרב אבנר ששר