מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע

חלק ב' - פרק שלישי

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור