מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » ויחי

"רגלי חסידיו ישמור"

ע"י: הרב אריה שפירא