מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » פרק ד'

ויחי

ע"י: הרב אבנר ששר