מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » צמאון הרגש של הדור

תכלית השעבוד דווקא באומה המצרית

ע"י: הרב אבנר ששר