מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » השמחה - מהותה וכיצד מרגישים אותה

צמאון הרגש של הדור

ע"י: הרב אבנר ששר