מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » חלק ב' - פרק שלישי - פסקה ד'

הצגת התורה לדורנו בצורה מתאימה

ע"י: הרב אבנר ששר