מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אני ה'

עמ"י - שיא הרוחניות והמצרים - שיא החומריות

ע"י: הרב אבנר ששר