מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » פסקה ח'

אני ה'

ע"י: הרב אבנר ששר