מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » שמחה

השלהבת שבכל אחד מישראל

ע"י: הרב אבנר ששר