מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » סיום פסקת "ודור בעל רוח"

סיום פסקת "ודור בעל רוח"

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ