מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » פרשת בשלח

תנועת הגֵרות במצרים והיחס אל הכנענים

ע"י: הרב אבנר ששר