מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » חלק ב' - פרק שלישי - פסקה ז'

אקטיביות בנ"י הנדרשת לאחר היציאה ממצרים

ע"י: הרב אבנר ששר