מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » ימי הכנה לצבא ה'תשע"ז

מתן אמון באחר

ע"י: הרב אבנר ששר