מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » ימי הכנה לצבא ה'תשע"ז

אוהלי תורה באוהלי צבא

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ