מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » חיי שרה 2

מהות המלחמות בעולם

ע"י: הרב ישעיהו הדרי