מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויגש

וישב

ע"י: הרב ישעיהו הדרי