מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויחי

ויגש

ע"י: הרב ישעיהו הדרי