מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » וארא

ויחי

ע"י: הרב ישעיהו הדרי