מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בא 1

וארא

ע"י: הרב ישעיהו הדרי