מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בא 2

בא 1

ע"י: הרב ישעיהו הדרי