מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בשלח

בא 2

ע"י: הרב ישעיהו הדרי