מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » יתרו

בשלח

ע"י: הרב ישעיהו הדרי