מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » משפטים 1

יתרו

ע"י: הרב ישעיהו הדרי