מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » משפטים 3

משפטים 2

ע"י: הרב ישעיהו הדרי