מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » תרומה

משפטים 3

ע"י: הרב ישעיהו הדרי