מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » פקודי

כי תשא

ע"י: הרב ישעיהו הדרי