מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בהר

תזריע

ע"י: הרב ישעיהו הדרי