מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בחוקותי

בהר

ע"י: הרב ישעיהו הדרי